Posts

  IAEA nag organisa ng kumperensya ukol sa fusion energy sa St. Petersburg, Russia St. Petersburg   – ginanap nitong nakaraang Oktubre 13-18 ng taong ito ang 25 th  IAEA Fusion Energy Conference (FEC 2014) sa bayan na ito ng Russian Federation. Ang aktibidad ay pinangunahan ng pamahalaan ng Russian Federation sapamamagitan ng Rosatom Nuclear Energy State Corporation, na nagkaloob ng lugar para sa talakayan ukol sa key physics and technology issues pati innovative concepts at direct relevance ng fusion bilang pagmumulan ng nuclear energy. Ang kumperensya ang sinasabing pinakamalaking kumperensya sa mundo sa bahagi ng nuclear fusion. Nilalaman ng programa ng kumperensya ang ibat-ibang sesyon sa plenaryo at poster sesyon pati exhibits at technical tour sa mga scientific research institute na may kinalaman sa mga trabahong ng International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) na matatagpuan sa Cadarache, France. Thematic sessions tungkol sa mga topic gaya ng fusion engineering, fu